ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

Annual report
Zverejnené
1 február 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trendRead more

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector. ERM data indicates that offshoring has never been a large source of job loss in Europe, and the analysis finds that offshoring started to decline after the global financial crisis and has yet to recover. It also finds that offshoring has increased in eastern Europe while it has declined in western Europe. Evidence of reshoring is limited; what evidence exists suggests that it is a relatively minor phenomenon. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  56
  Referenčné č.: 
  EF1652
  ISBN: 
  978-92-897-1562-1
  Katalógové č.: 
  TJ-AL-16-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/858354
  Catalogue info

  ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

  The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF16521
  Catalogue info

  Výročná správa Európskeho monitora reštrukturalizácie za rok 2016 Spomaľovanie globalizácie? Nedávne dôkazy o presune činností do inej krajiny (offshoring) a ich návrate späť (reshoring) v Európe

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Výročná správa Európskeho monitora reštrukturalizácie (ERM) poskytuje dôkazy o vplyvoch nedávnych činností reštrukturalizácie na zamestnanosť v Európe, ktoré vychádzajú z Prieskumu pracovných síl v Európskej únii (ďalej len EÚ-LFS) a databázy udalostí ERM. Tematická časť tohtoročnej správy sa zameriava na nedávne trendy v presune činností do inej krajiny a ich návrate späť v prípade spoločností v Európe so zameraním na výrobné odvetvie. Údaje ERM naznačujú, že presun činností do inej krajiny nebol nikdy významným zdrojom zrušených pracovných miest v Európe a v analýze sa zistilo, že presun činností do inej krajiny začal po globálnej finančnej kríze klesať a ešte sa má zotaviť. Tiež konštatuje, že presun činností do inej krajiny sa zvýšil vo východnej Európe, zatiaľ čo v západnej Európe klesol. Dôkazy o návrate činnosti späť sú obmedzené. Existujúce dôkazy však naznačujú, že ide o relatívne málo významný jav.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár