Corporate communication

Pre lepšie životné a pracovné podmienky: Podpora rastúcej konvergencie

V tejto publikácii sú predstavené nástroje a stratégie, ktoré nadácia Eurofound použije v programovom období rokov 2017 až 2020 na plnenie svojho poslania, a to: „poskytovať vedecky spoľahlivé, nezaujaté, včasné a politicky relevantné poznatky, ktoré prispievajú k lepšie informovaným politikám smerujúcim k vzostupnej konvergencii životných a pracovných podmienok v Európe“. Sledovaním najnovšieho vývoja a poskytovaním včasných, hĺbkových analýz a informácií z týchto oblastí inštitúciám EÚ, národným vládam a sociálnym partnerom sa Eurofound usiluje o podporu agendy EÚ tým, že poskytuje poznatky na zlepšenie kvality života a práce v Európe.

    Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

    Pridať nový komentár