Promoting social cohesion and convergence

Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

Customised report
Zverejnené
30 september 2020
pdf
Formáty

Zhrnutie

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU political debates. The focus was on orienting social policy towards getting the EU back on track, as encapsulated in the European Pillar of Social Rights. However, the meaning of the cRead more

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU political debates. The focus was on orienting social policy towards getting the EU back on track, as encapsulated in the European Pillar of Social Rights. However, the meaning of the concept was unclear. Eurofound filled this gap, defining upward convergence as an improvement in performance alongside a reduction in disparities among Member States in a given socioeconomic indicator. Taking this definition as a starting point, this report illustrates the different ways that upward convergence is typically measured. It also summarises convergence patterns in six important socioeconomic indicators over a decade, from the start of the economic crisis to the height of the recovery. The analysis finds that upward convergence patterns are unstable and that Member States need to strengthen their resilience in the economic and social policy domains to achieve sustainable upward convergence.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  20
  Referenčné č.: 
  EF20043
  ISBN: 
  978-92-897-2120-2
  Katalógové č.: 
  TJ-01-20-555-EN-N
  DOI: 
  10.2806/340977
  Catalogue info

  Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

  Produced at the request of the Federal Ministry of Labour and Social Affairs of Germany in the context of the German Presidency of the Council of the European Union

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2020), Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The following list of graphs can be found in the report. 

  • Figure 1: Downward divergence in income inequality, 2008–2018, EU27
  • Figure 2: Upward convergence in the employment rate, 2008–2018, EU27
  • Figure 3: Downward divergence in the unemployment rate, 2008–2018, EU27
  • Figure 4: Upward convergence in AROPE, 2008–2017, EU27

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

V tejto správe sa predstavujú výsledky výskumu realizovaného pred vypuknutím ochorenia COVID-19 v Európe vo februári 2020. Vo výsledkom preto nie je vypuknutie epidémie zohľadnené.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár