Zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest: Modely rozvoja zamestnanosti v Európe - Zhrnutie

TV období od roku 1995 do 2006 sa vo väčšine krajín Európy zaznamenali veľké zmeny vo vývoji zamestnanosti. Tento leták predstavuje prehľad hlavných výsledkov výskumu rozvoja zamestnanosti počas desaťročného obdobia, ktorý tvorí prvú časť správy roku 2008 z Európskeho monitora reštrukturalizácie (ERM). Druhá časť správy ERM dopĺňa tento desaťročný výhľad a zameriava sa na modely reštrukturalizácie v rámci EÚ a Nórska za rok 2007 a rozsah následnej tvorby a zanikania pracovných miest.Stiahnuť PDF: SK (pdf 68.76 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár