Pracovné podmienky v Európskej únii: Istota zamestnania a zamestnateľnosť - Zhrnutie

Po prieskume z roku 2005 vypracovala nadácia Eurofound ďalšiu podrobnú analýzu svojich zistení v oblasti kľúčových tém týkajúcich sa pracovných podmienok v EÚ. Jednou zo skúmaných tém bola istota zamestnania a zamestnateľnosť (flexikurita) a jej ďalekosiahle dôsledky na spoločnosť a pracovný trh ako celok. Na preskúmanie flexikurity sa vo výskume použili štyri ukazovatele: objektívna pracovná neistota, subjektívna pracovná neistota, zamestnateľnosť a zraniteľnosť. V tomto informačnom letáku sa nachádza zhrnutie hlavných úloh, ktoré prináša flexikurita, a zároveň prehľad hlavných výsledkov výskumu.Stiahnuť PDF: SK (pdf 51.22 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár