Konvergencia a divergencia pracovných podmienok v Európe: 1990 – 2005 - Zhrnutie

V roku 2005 Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) uskutočnila štvrtú vlnu európskych prieskumov pracovných podmienok (EWCS), ktoré sa začali v roku 1990. Počas tohto 15- ročného obdobia Európska únia zaznamenala výrazné zmeny na rôznych úrovniach. Pozornosť sa v tejto správe sústreďuje predovšetkým na preskúmanie dvoch výskumných otázok. V prvom rade sa správa prostredníctvom jednotlivých vĺn prieskumov EWCS zameriava na existenciu relatívnych konvergentných alebo divergentných pohybov v priebehu času, pokiaľ ide o kvalitu pracovného života. Ďalej sa skúma otázka, či sú podobné pohyby viditeľné medzi európskymi krajinami počas daného obdobia.Stiahnuť PDF: SK (pdf 44 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár