Pracovné podmienky v Európskej únii: Pracovný čas a intenzita práce - Zhrnutie

Štvrtý Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS), ktorý v roku 2005 uskutočnila Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), sa zameriava na témy, ktoré sa nachádzajú na popredných miestach programu politiky Európskej únie v oblasti zamestnanosti. Jednou z tém, ktoré boli predmetom skúmania, bol pracovný čas a intenzita práce, ako aj celkové vplyvy na spoločnosť a trh práce. Predmetom tohto výskumu bol aj charakter intenzity práce a možný spôsob jej merania. Zo zistení vyplýva, že medzi intenzitou práce a slabými pracovnými podmienkami existuje značné fyzické, ako aj psychologické prepojenie.Stiahnuť PDF: SK (pdf 51.52 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár