Piaty prieskum pracovných podmienok

Práca zohráva zásadnú úlohu v živote ľudí, fungovaní podnikov i spoločnosti vo všeobecnosti. Zlepšovanie kvality práce a pracovných podmienok je už dlho v popredí záujmu politiky EÚ, najnovšie v stratégii Európa 2020 zameranej na „inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“. Piaty Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) skúma také rozmanité témy ako fyzické riziká, pracovná doba, rodové rozdelenie, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, zastúpenie zamestnancov, organizácia práce, pracovný stres, rozvoj zručností a mzdy, ako aj zdravie a pohoda. Prieskum mapuje trendy v pracovných podmienkach, identifikuje hlavné rizikové faktory a poukazuje na problémy, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť politiky. Na základe rozhovorov so 44 000 pracovníkmi v 34 európskych krajinách predstavuje piaty prieskum EWCS bohatú zásobu informácií a analýzu práce vo všetkých jej rozmeroch v súčasnej Európe.Stiahnuť PDF: SK (pdf 40.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár