Organizácia práce a inovácie - Zhrnutie

Inovácie v organizácii práce môžu prispieť k optimalizácii výrobných procesov v podnikoch a zlepšiť celkové vnímanie práce zo strany zamestnancov. V tejto správe sa skúmajú vzťahy medzi inováciami v organizácii práce – vysokovýkonné pracovné postupy (VVPP) – a potenciálnymi prínosmi pre zamestnancov aj pre organizácie. Správa je založená na analýze prípadových štúdií vykonaných v 13 členských štátoch Európskej únie, kde inovácie na pracovisku viedli k pozitívnym výsledkom. VVPP založené na postupoch ako štíhly manažment, tímová práca, flexibilné pracovné postupy, redizajn pracoviska a zapájanie zamestnancov sa najčastejšie spájali so zvýšenou produktivitou podniku, lepšou kvalitou služieb a znížením operačných nákladov.Stiahnuť PDF: SK (pdf 42.7 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár