Kvalita života v Európe: trendy v rokoch 2003 až 2012

Nadácia Eurofound uskutočnila Európsky prieskum kvality života (EQLS) v rokoch 2003, 2007 a 2011. V tejto správe sa porovnávajú výsledky z uvedených troch vĺn, aby sa poskytli dôkazy o trendoch a zmenách v kvalite života Európanov v uplynulom desaťročí. Skúma sa v nej aj to, či sa rozdiely medzi členskými štátmi EÚ znížili alebo zostali stabilné. Jedným zo zistení je, že subjektívny blahobyt zostal v rámci EÚ ako celku stabilný, ale takisto sa zistilo, že v dôsledku hospodárskej krízy vzrástli finančné problémy v domácnostiach. V správe sa navrhuje aktívnejší prístup k sociálnej ochrane, pretože nižší príjem domácností má výrazný negatívny vplyv na kvalitu života, a to osobitne platí počas hospodárskeho poklesu.Stiahnuť PDF: SK (pdf 39.85 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár