Prístupy k integrácii utečencov a žiadateľov o azyl na trh práce

V tejto správe sa vysvetľuje existujúci výskum o integrácii utečencov a žiadateľov o azyl na trh práce v reakcii na utečeneckú krízu. Aktualizujú sa v nej informácie o legislatíve a praktických opatreniach v prvej polovici roku 2016, skúma sa integrácia na trh práce v širších súvislostiach týkajúcich sa prijímania žiadateľov o azyl a poskytovania podpory žiadateľom o azyl, ako aj utečencom a skúma sa úloha sociálnych partnerov. V rámci štúdie sa zistilo, že hlavné krajiny postihnuté utečeneckou krízou sa usilovali zabezpečiť rýchlejší a jednoduchší prístup žiadateľov o azyl na ich trhy práce. V niektorých boli sociálni partneri aktívni pri formulovaní účinnejších politík integrácie na trh práce a začali niektoré sľubné iniciatívy. Náhly a rozsiahly prílev žiadateľov o azyl, však predstavoval mnohé výzvy a uvidí sa, ako sa tieto prekážky budú dať prekonať.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár