Európsky prieskum kvality života za rok 2016

Na štvrtom kole európskeho prieskumu kvality života v poslednom štvrťroku 2016 sa zúčastnilo takmer 37 000 osôb z 33 európskych krajín (28 členských štátov EÚ a 5 kandidátskych krajín). V tejto súhrnnej správe sa prezentujú zistenia týkajúce sa členských štátov EÚ. Využívajú sa v nej informácie z predchádzajúcich kôl, ako aj ďalší výskum s cieľom zaoberať sa trendmi v kvalite života na pozadí meniaceho sa sociálneho a hospodárskeho profilu európskych štátov. Desať rokov po svetovej hospodárskej kríze zoširoka skúma blahobyt a kvalitu života vrátane kvality spoločnosti a verejných služieb. Výsledky naznačujú, že medzi krajinami naďalej pretrvávajú v mnohých aspektoch rozdielnosti, ktorých opis je však komplexnejší. Každý členský štát má určité silné stránky spojené s konkrétnymi aspektmi blahobytu, ale viaceré znevýhodnenia sa v niektorých spoločnostiach prejavujú výraznejšie než v iných a vo všetkých krajinách naďalej pretrvávajú významné sociálne nerovnosti. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár