Dlhodobo nezamestnaní mladí ľudia: charakteristiky a politické riešenia

Aj keď sa situácia mladých ľudí na pracovnom trhu od roku 2014 výrazne zlepšila, jedným z následkov nedávnej hospodárskej krízy je veľká skupina dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, ktorá predstavuje takmer jednu tretinu mladých ľudí bez práce. V tejto správe sa poskytuje aktualizovaný profil pracovného trhu mladých ľudí v roku 2016 a opisujú sa v nej trendy za posledných desať rokov. Skúmajú sa v nej kľúčové faktory dlhodobej nezamestnanosti na sociodemografickej, ako aj na makroekonomickej úrovni. Ďalej sa v nej predkladajú dôkazy o vážnych dôsledkoch, ktoré na mladých ľuďoch zanecháva dlhšie obdobie bez zamestnania, napríklad skodlivý vplyv na príjem a výber povolania, ako aj na ďalšie aspekty životnej pohody mladých ľudí. V závere správy sa prezentujú vybrané politické opatrenia, ktoré v nedávnej minulosti vykonalo desať členských štátov, s cieľom predísť dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí alebo, ak už sú v tejto situácii, opätovne ich začleniť na pracovný trh alebo do vzdelávania.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár