Labour market change

Koncepcia a prax životného minima

Životné minimum sa definuje ako výška príjmu, ktorá umožňuje zamestnancovi základnú avšak sociálne prijateľnú životnú úroveň. Počas posledných desaťročí sa niekoľko málo iniciatív objavilo predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách vrátane Spojeného kráľovstva a Írska. Tieto iniciatívy vznikli ako odpoveď na neprimeranosť príjmov mnohých domácností, ktorých členovia pracujú, ktoré sú závislé od platných zákonom stanovených minimálnych miezd. Stanovili metodiku výpočtu mzdy, ktorá by jej príjemcom a osobám od nich závislým umožnila žiť dôstojný život, a to v súlade s ustanoveniami o spravodlivej mzde, ktoré sú súčasťou európskeho piliera sociálnych práv prijatého v roku 2017. Cieľom tejto správy je poskytnúť politickým orgánom praktickú príručku týkajúcu sa koncepcie životného minima.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár