Družstvá a sociálne podniky: práca a zamestnanosť vo vybraných krajinách

Družstvá a sociálne podniky sa vyznačujú svojou odolnosťou voči cyklickým a štrukturálnym ekonomickým zmenám a schopnosťou prispievať k miestnemu a regionálnemu ekonomickému rozvoju vrátane sociálneho začlenenia. V posledných rokoch sa pozornosť systematicky sústreďovala na ich schopnosť stále viac presadzovať politické ciele EÚ pri vytváraní nových a lepších pracovných miest, čeliť neštandardnému zamestnávaniu a posilňovať integráciu EÚ po globálnej finančnej kríze. Na základe prípadových štúdií z organizácií v piatich členských štátoch EÚ sa v tejto správe skúma, ako môžu európske družstvá a sociálne podniky prispievať k vytváraniu a zachovávaniu pracovných miest. Približujú sa v nej aspekty vytvorených a zachovaných pracovných miest a opisujú sa rôzne podporné opatrenia používané organizáciami na svoj rozvoj a inováciu. Prináša aj niekoľko politických ukazovateľov, ktoré sa zameriavajú na podporu zavádzania týchto pracovných miest v družstvách a sociálnych podnikoch.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár