Public services

Nerovnosti v prístupe mladých ľudí k informačným a podporným službám

V uplynulých rokoch boli na úniovej aj vnútroštátnej úrovni vyjadrené obavy, že stres zo školy, či z očakávaní rodičov v kombinácii s tlakmi zo strany spoločnosti môžu sťažiť mladým ľuďom prechod do dospelosti, pričom zároveň hrozí, že to bude mať dlhodobé negatívne následky. Jedným zo spôsobov, ako možno mladým ľuďom tento prechod uľahčiť, je poskytnutie primeraných informačných a podporných služieb počas týchto rozhodujúcich rokov, kedy sa ich život mení. Zdá sa však, že nie všetci mladí ľudia majú k takýmto službám prístup. V tejto správe sa opisujú charakteristiky mladých ľudí, ktorí sa pri prístupe k sociálnym a zdravotným službám stretávajú s najväčšími ťažkosťami, ďalej typy služieb, ktoré sú pre nich najdôležitejšie a hlavné problémy, ktorým pri prístupe k informačným a podporným službám čelia. V správe sa venuje pozornosť aj tomu, čo môžu poskytovatelia služieb urobiť v záujme zaistenia, aby oslovili mladých ľudí, ktorí ich pomoc potrebujú, a uvádzajú sa v nej inovatívne príklady spôsobu riešenia nerovnosti pri prístupe k službám.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár