Quality of life

Úloha verejných služieb pri integrácii utečencov a žiadateľov o azyl

Po prílive viac ako troch miliónov žiadateľov o azyl do Európskej únie v období rokov 2015 – 2017 museli členské štáty čeliť viacerým problémom, ktoré súviseli s integráciou nových  prichádzajúcich do krajiny. V tejto správe sa skúma úloha verejných služieb (predovšetkým služieb v oblasti ubytovania, sociálnych služieb, zdravotníckych a vzdelávacích služieb) pri sociálnej a ekonomickej integrácii utečencov a žiadateľov o azyl. Jej cieľom je určiť faktory, ktoré tento proces spomaľujú, ako aj prvky, ktoré prispievajú k úspešnej integrácii. Celkovo sa zameriava na cieľové krajiny, predovšetkým na tri krajiny s najväčším prílivom utečencov a žiadateľov o azyl: Nemecko, Rakúsko a Švédsko.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár