Working conditions and sustainable work

Pracovné podmienky a udržateľná práca: analýza s použitím rámca kvality pracovných miest

Flagship report
Zverejnené
26 február 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Hlavné zistenia

 • V priemere sa zamestnanci v EÚ v súčasnosti tešia lepším pracovným podmienkam ako na začiatku milénia. Kvalita pracovného času sa zreteľne zlepšila, ale zlepšilo sa aj fyzické prostredie, najmä tam, kde je to najpodstatnejšie: v povolaniach s vysokou mierou vystavenia fyzickému riziku.
Read more
 • V priemere sa zamestnanci v EÚ v súčasnosti tešia lepším pracovným podmienkam ako na začiatku milénia. Kvalita pracovného času sa zreteľne zlepšila, ale zlepšilo sa aj fyzické prostredie, najmä tam, kde je to najpodstatnejšie: v povolaniach s vysokou mierou vystavenia fyzickému riziku.
 • Práca si v súčasnosti vyžaduje viac zručností a poskytuje väčšiu autonómiu ako v minulosti. Premietlo sa to v zlepšení indexu zručností a samostatnosti pri rozhodovaní.
 • Rozvíjaniu zručností u zamestnancov bráni nerovnaký prístup k odbornej príprave hradenej zamestnávateľom a nerovnaká účasť na tejto príprave. Starší zamestnanci sa menej často zúčastňujú na odbornej príprave a rozdiel v prístupe k tejto príprave sa zväčšuje vzhľadom na rôzne druhy zmlúv (zmluva na plný pracovný čas/kratší pracovný čas, pracovná zmluva na neurčitý čas/určitú dobu).
 • Pretrvávajúci rodovo segregovaný trh práce sa premieta do rozdielov v kvalite pracovných miest u žien a mužov. Celkovým víťazom však nie je nikto. Rozdiely medzi ženami a mužmi môžu takisto poškodiť mužom, napr. v súvislosti s fyzickým prostredím.
 • Zatiaľ čo sa kariérne vyhliadky v prípade žien aj mužov vo všeobecnosti zlepšili, muži si v tomto aspekte kvality pracovných miest udržali výhodu. Pravdepodobnou príčinou je nerovnaký pomer povinností súvisiacich so starostlivosťou, ktorý sa u žien prejavuje dlhšími kariérnymi prestávkami a rôznymi režimami pracovného času.
Read less

Zhrnutie

Táto hlavná správa ponúka prehľad hlavných zistení v rámci výskumu týkajúceho sa pracovných podmienok, ktorý nadácia Eurofound uskutočnila v programovom období 2017 – 2020. Mapuje sa v nej pokrok dosiahnutý v zlepšovaní pracovných podmienok od roku 2000 a skúma, či sa pozitívna zmena dotkla všetkRead more

Táto hlavná správa ponúka prehľad hlavných zistení v rámci výskumu týkajúceho sa pracovných podmienok, ktorý nadácia Eurofound uskutočnila v programovom období 2017 – 2020. Mapuje sa v nej pokrok dosiahnutý v zlepšovaní pracovných podmienok od roku 2000 a skúma, či sa pozitívna zmena dotkla všetkých zamestnancov rovnako. Upriamuje pozornosť na skupiny, ktoré sú najviac ohrozené zlými pracovnými podmienkami a tým, že zostanú zabudnuté. Vzhľadom na zmeny v pracovnom svete identifikuje nové výzvy, ktoré súvisia s kvalitou pracovných miest. Správa takisto poskytuje podklady na opatrenia, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu zlepšeniu práce a zaisteniu spravodlivých pracovných podmienok pre všetkých v EÚ.

Z analýzy vyplýva, že kvalita pracovných miest sa v EÚ celkovo zlepšuje, aj keď pomaly. Nie všetci zamestnanci majú však z toho prospech v rovnakom rozsahu. Na pracovné podmienky ľudí má navyše vo veľkej miere vplyv rod, vek a druh zmluvy. A hoci digitalizácia pomáha riešiť niektoré problémy týkajúce sa kvality pracovných miest, prináša aj nové výzvy. Pandémia ochorenia COVID-19 zhoršila trendy, čím prehĺbila obavy a zdôraznila význam zaistenia lepšej kvality pracovných miest pre všetkých.

Read less

Formats and languages

 • Správa

  Počet strán: 
  80
  Referenčné č.: 
  EF20021
  ISBN: 
  978-92-897-2150-9
  Katalógové č.: 
  TJ-03-21-030-EN-N
  DOI: 
  10.2806/938302
  Catalogue info

  Pracovné podmienky a udržateľná práca: analýza s použitím rámca kvality pracovných miest

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2021), Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF20021EN1
  Catalogue info

  Pracovné podmienky a udržateľná práca: analýza s použitím rámca kvality pracovných miest

  Autor(-i): 
  Eurofound

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Case studies and working paper

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Change in the composition of the workforce, EU27 and the UK, 2002–2019

  Table 2: Elements of the job demands–resources model based on the EWCS

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: The seven dimensions of job quality and the indicators composing each dimension

  Figure 2: Indexed change in job quality indices, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 3: Physical environment index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 4: Work intensity index: mean and standard deviation, by sector, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 5: Work intensity index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 6: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 7: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 8: Participation in paid training (%), by employment and contractual status, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 9: Associations between working time quality and occupational category, by country cluster

  Figure 10: Working time quality index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 11: Long working hours (%), by employment status, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 12: Prospects index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 13: Prospects index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 14: Scores on Prospects index, by employment and sociodemographic characteristics, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 15: Receipt of support from colleagues and managers (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 16: Receipt of support from colleagues and managers (%), by age group, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 17: Exposure to adverse social behaviour (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 18: Perception of fair pay (%), by Member State and the UK, 2005–2015

  Figure 19: Perceived appropriateness of pay, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 20: Job quality profiles: Scores on seven job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 21: Distribution of workers according to job quality profiles, EU27 and the UK, 2015

  Figure 22: Job quality profiles of men, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 23: Job quality profiles of women, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 24: Distribution of employees according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 25: Gender of immediate manager (%), by worker’s gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 26: Female employees reporting good prospects for career advancement and gender gap (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 27: Good prospects for career advancement (%), by age and gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 28: Job insecurity according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 29: Employability according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 30: Employees reporting difficulty making ends meet according to occupation type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 31: Employees reporting difficulty making ends meet according to household type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 32: Employee experience of selected emotional demands (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 33: Average weekly working hours of employees across the life course, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 34: Flexibility to take time off according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 35: Additional components of earnings from main job (%), by gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 36: Employees’ perception of their work–life balance (%), by age, EU27 and the UK, 2015

  Figure 37: Employees’ participation in training (%), by age and training classification, EU27 and the UK, 2015

  Figure 38: Associations between demands and resources and workers’ health and well-being

  Figure 39: Proportion of workers with flexitime schedules and engaged in TICTM (%), EU27 and the UK, 2015

  Figure 40: Workers reporting work–life balance problems (%), by work arrangement and presence or absence of children, EU27 and the UK, 2015

  Figure 41: Multiple-job holders as a proportion of total employment (%), by gender and country, EU27 and the UK, 2018

  Figure 42: Job quality profiles of multiple-job holders’ main jobs, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 43: Job quality of selected critical occupations in relation to the workforce average

  Figure 44: Emotional demands on ISWs and extent of those demands (%), EU27 and the UK, 2015

 • Videos

  Members of Eurofound’s Management Board provide their reactions to and insights into Eurofound’s 2021 flagship report on Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework.

  • Impact of the Covid-19 pandemic
   Interview with Juha Antila, Head of Research and Development SAK, Central Organisation of Finnish Trade Unions.

  • Digitalisation
   Interview with Mario van Mierlo, Deputy Director, Social Affairs, The Dutch Confederation of Industry and Employers (VNO-NCW).

  • Making work sustainable
   Interview with Alain Piette, Ergonomist at the Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue.

  • Role of different actors in improving job quality
   Interview with Rebekah Smith, Deputy Director for Social Affairs, BusinessEurope.

  • Persisting challenges
   Interview with Nelson Ferreira, Deputy General Inspector ACT, Portugal Labour Conditions Authority.

  • Remote working
   Interview with Esther Lynch, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC).

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár