Foundation Findings: Mobilita v Európe – Cesta vpred

Mobilita na veľké vzdialenosti nie je bežná. Len 18 % Európanov sa presťahovalo za hranice svojho regiónu, pričom len 4 % sa presťahovali do iného členského štátu a len 3 % mimo Únie. V zisteniach nadácie sa uvádzajú príslušné základné informácie a politické ukazovatele za všetkých aktérov a zainteresované strany, ktoré sa zapojili do súčasných európskych diskusií o budúcnosti sociálnej politiky. Obsah vychádza z výskumu nadácie a odráža jej nezávislé a tripartitné postavenie.Stiahnuť PDF: SK (pdf 379.17 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár