Foundation Findings: Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom – riešenie dilemy

Foundation Findings
Zverejnené
13 december 2007
Formáty
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Zhrnutie

Európska únia čelí dileme v oblasti sociálnej politiky. Potrebuje zvýšiť mieru zamestnanosti na zabezpečenie nepretržitého hospodárskeho rastu a podporovať sociálne začlenenie. Na dosiahnutie toho však EÚ potrebuje uľahčiť ľuďom skĺbiť ich pracovné a rodinné záväzky s cieľom pomôcť im, najmä ženám, uplatniť sa trhu práce. V publikácii Foundation Findings sa uvádzajú príslušné základné informácie a politické ukazovatele za všetkých aktérov a zainteresované strany, ktoré sa zapojili do prebiehajúcich európskych diskusií o budúcnosti sociálnej politiky. Obsah vychádza z výskumu Eurofoundu a odráža jeho nezávislé a tripartitné postavenie.Stiahnuť PDF: SK (pdf 356.53 Kb)
 • Full report

  Reference No: 
  ef0789
  ISBN: 
  978-92-897-0811-1
  Catalogue: 
  TJ-FF-07-001-EN-C
  Catalogue info

  Foundation Findings: Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom – riešenie dilemy

  Authors: 
  Eurofound

  Európska únia čelí dileme v oblasti sociálnej politiky. Potrebuje zvýšiť mieru zamestnanosti na zabezpečenie nepretržitého hospodárskeho rastu a podporovať sociálne začlenenie. Na dosiahnutie toho však EÚ potrebuje uľahčiť ľuďom skĺbiť ich pracovné a rodinné záväzky s cieľom pomôcť im, najmä ženám, uplatniť sa trhu práce. V publikácii Foundation Findings sa uvádzajú príslušné základné informácie a politické ukazovatele za všetkých aktérov a zainteresované strany, ktoré sa zapojili do prebiehajúcich európskych diskusií o budúcnosti sociálnej politiky. Obsah vychádza z výskumu Eurofoundu a odráža jeho nezávislé a tripartitné postavenie.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár