Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Aktualizované
23 september 2008
Zverejnené
23 september 2008
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

 • Full report

  Reference No: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0866
  Catalogue info

  Pracovné podmienky v Európskej únii: Istota zamestnania a zamestnateľnosť - Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  Po prieskume z roku 2005 vypracovala nadácia Eurofound ďalšiu podrobnú analýzu svojich zistení v oblasti kľúčových tém týkajúcich sa pracovných podmienok v EÚ. Jednou zo skúmaných tém bola istota zamestnania a zamestnateľnosť (flexikurita) a jej ďalekosiahle dôsledky na spoločnosť a pracovný trh ako celok. Na preskúmanie flexikurity sa vo výskume použili štyri ukazovatele: objektívna pracovná neistota, subjektívna pracovná neistota, zamestnateľnosť a zraniteľnosť. V tomto informačnom letáku sa nachádza zhrnutie hlavných úloh, ktoré prináša flexikurita, a zároveň prehľad hlavných výsledkov výskumu.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 51.22 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár