Social dialogue, working time arrangements and work–life balance in European companies

Report
Aktualizované
19 január 2010
Zverejnené
08 december 2009
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

Working time policies, although designed within the national and sectoral framework and the boundaries of institutional regulations, are fine-tuned and implemented at the level of each company, taking account of the environment in which the company operates and the workforce it is employing. Hence, companies have placed more importance on working time organisation in recent years. In light of this, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions launched in 2004 its first Establishment Survey on Working Time and Work–Life Balance (ESWT), covering a large array of working time arrangements such as flexible working hours, overtime, part-time work, work at unusual hours, childcare leave or other forms of long-term leave, and phased or early retirement. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0938
  Catalogue info

  Social dialogue, working time arrangements and work–life balance in European companies

  Working time policies, although designed within the national and sectoral framework and the boundaries of institutional regulations, are fine-tuned and implemented at the level of each company, taking account of the environment in which the company operates and the workforce it is employing. Hence, companies have placed more importance on working time organisation in recent years. In light of this, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions launched in 2004 its first Establishment Survey on Working Time and Work–Life Balance (ESWT), covering a large array of working time arrangements such as flexible working hours, overtime, part-time work, work at unusual hours, childcare leave or other forms of long-term leave, and phased or early retirement.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef09381
  Catalogue info

  Sociálny dialóg, úprava pracovného času a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom v európskych spoločnostiach - Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  Prieskum (ESWT) sa uskutočnil v 21 európskych krajinách, a to v 15 členských štátoch Európskej únie a v šiestich nových členských štátoch, konkrétne v Českej republike, na Cypre, v Maďarsku, Lotyšsku, Poľsku a Slovinsku. Vo viac ako 21 000 podnikoch súkromného i verejného sektora sa uskutočnili rozhovory s personálnymi manažérmi a zástupcami zamestnancov (ak to bolo možné) o rozličných úpravách pracovného času a o zosúlaďovaní pracovného a súkromného života na pracoviskách. Zistenia poskytujú jedinečný prehľad rozličných foriem sociálneho dialógu, úprav pracovného času a opatrení na presadzovanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktoré existujú v spoločnostiach v rámci Európy.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 49 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár