Convergence and divergence of working conditions in Europe: 1990-2005

Report
Zverejnené
19 apríl 2009
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

This report examines whether EU Member States are converging or diverging with regard to working conditions and quality of work and employment. While the findings reveal a relative divergence in Europe with the joining of the new Member States in 2004 and 2007, the results cRead more
This report examines whether EU Member States are converging or diverging with regard to working conditions and quality of work and employment. While the findings reveal a relative divergence in Europe with the joining of the new Member States in 2004 and 2007, the results confirm that the gap is closing and that in some of the older Member States there is evidence of disimprovements in some areas, such as prevalence of work intensity and reduced access to training. Data from four European Working Conditions Surveys is used to compare trends across a fifteen-year time span. An executive summary is available.

 

Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  ef08104
  Catalogue info

  Convergence and divergence of working conditions in Europe: 1990-2005

  This report examines whether EU Member States are converging or diverging with regard to working conditions and quality of work and employment. While the findings reveal a relative divergence in Europe with the joining of the new Member States in 2004 and 2007, the results confirm that the gap is closing and that in some of the older Member States there is evidence of disimprovements in some areas, such as prevalence of work intensity and reduced access to training. Data from four European Working Conditions Surveys is used to compare trends across a fifteen-year time span. An executive summary is available.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef081041
  Catalogue info

  Konvergencia a divergencia pracovných podmienok v Európe: 1990 – 2005 - Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  V roku 2005 Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) uskutočnila štvrtú vlnu európskych prieskumov pracovných podmienok (EWCS), ktoré sa začali v roku 1990. Počas tohto 15- ročného obdobia Európska únia zaznamenala výrazné zmeny na rôznych úrovniach. Pozornosť sa v tejto správe sústreďuje predovšetkým na preskúmanie dvoch výskumných otázok. V prvom rade sa správa prostredníctvom jednotlivých vĺn prieskumov EWCS zameriava na existenciu relatívnych konvergentných alebo divergentných pohybov v priebehu času, pokiaľ ide o kvalitu pracovného života. Ďalej sa skúma otázka, či sú podobné pohyby viditeľné medzi európskymi krajinami počas daného obdobia.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 44 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár