Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

Report
Aktualizované
16 december 2009
Zverejnené
28 október 2009
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity. 

 • Full report

  Reference No: 
  ef0927
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

  This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef09271
  Catalogue info

  Pracovné podmienky v Európskej únii: Pracovný čas a intenzita práce - Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  Štvrtý Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS), ktorý v roku 2005 uskutočnila Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), sa zameriava na témy, ktoré sa nachádzajú na popredných miestach programu politiky Európskej únie v oblasti zamestnanosti. Jednou z tém, ktoré boli predmetom skúmania, bol pracovný čas a intenzita práce, ako aj celkové vplyvy na spoločnosť a trh práce. Predmetom tohto výskumu bol aj charakter intenzity práce a možný spôsob jej merania. Zo zistení vyplýva, že medzi intenzitou práce a slabými pracovnými podmienkami existuje značné fyzické, ako aj psychologické prepojenie.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 51.52 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár