Second European Quality of Life Survey: Family life and work

Report
Zverejnené
22 august 2011
pdf
Formats and languages
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

This report explores the subject of work and family life across Europe, looking at ways to find a better balance between the demands of work and family responsibilities. Based on data from the second European Quality of Life Survey (EQLS), conducted by Eurofound in 2007, the report analyses tensiRead more

This report explores the subject of work and family life across Europe, looking at ways to find a better balance between the demands of work and family responsibilities. Based on data from the second European Quality of Life Survey (EQLS), conducted by Eurofound in 2007, the report analyses tensions between work demands and household and care tasks, against a background of different institutional settings, labour market structures and cultural factors. The findings point to the need for the introduction of measures to adjust working arrangements to the demands of family life, more equal sharing of care responsibilities between men and women, and the improvement of care services for elderly people in order to support family networks in carrying out their care responsibilities.

Read less

Formats and languages

 • Správa

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef10021
  Catalogue info

  Druhý európsky prieskum kvality života: Rodinný život a práca - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Predmetom skúmania tejto správy je rodinný život a práca v celej Európe so zreteľom na spôsoby nájdenia lepšej vyváženosti medzi pracovnými nárokmi a rodinnými povinnosťami. Tlaky na zvyšovanie flexibility pracovného pomeru (menej dlhodobých pracovných príležitostí a menej práce na plný úväzok), pracovného času (neštandardný čas, intenzívnejšia práca) a mobility, ako aj zvyšujúca sa neistota v zamestnaní a profesijnej kariére ovplyvňujú najmä ženy a prispievajú k napätiu medzi pracovným a rodinným životom.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár