Information and consultation practice across Europe five years after the EU Directive

Report
Aktualizované
20 január 2011
Zverejnené
20 január 2011
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

 This report provides an overview of the extent, practice and impact of employee information and consultation (I&C) in 26 European countries five years after the implementation date of Directive 2002/14/EC. Procedures for establishing I&C arrangements and the scope for organisation- or sector-specific I&C models via collective agreement vary considerably between countries. An executive summary is available - see Related content.
 
 • Full report

  Reference No: 
  ef1097
  Catalogue info

  Information and consultation practice across Europe five years after the EU Directive

  This report provides an overview of the extent, practice and impact of employee information and consultation (I&C) in 26 European countries five years after the implementation date of Directive 2002/14/EC. Procedures for establishing I&C arrangements and the scope for organisation- or sector-specific I&C models via collective agreement vary considerably between countries.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef10971
  Catalogue info

  Prax v oblasti informovania a porád v Európe po piatich rokoch uplatňovania smernice EÚ - Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  Táto štúdia poskytuje prehľad praxe v oblasti práva zamestnancov na informovanie a poradu s nimi (oblasť informovania a porád) v 26 európskych krajinách (EÚ 27, okrem Fínska a Lotyšska, a vrátane Nórska) päť rokov po uplynutí lehoty na zavedenie smernice 2002/14/ES. Predchádzajúca správa agentúry Eurofound s názvom Impact of the information and consultation directive on industrial relations (Vplyv smernice o informovaní a poradách na pracovnoprávne vzťahy) poskytla prehľad o revedení smernice na vnútroštátnu úroveň.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 50.94 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár