Quality of life in Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey

Report
Zverejnené
13 september 2011
pdf
Formáty
Executive summary in 26 languages
Prevziať

Zhrnutie

Perceived quality of life is lower in the candidate countries of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey than in the EU27, largely due to poverty. Women’s labour force participation is low and jobs in general are characterised by long hours and poor work–life balance. FamiliRead more

Perceived quality of life is lower in the candidate countries of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey than in the EU27, largely due to poverty. Women’s labour force participation is low and jobs in general are characterised by long hours and poor work–life balance. Families are important for subjective well-being, but the rates of approval for public services and trust in institutions vary.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  123
  Referenčné č.: 
  ef1136
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef11361
  Catalogue info

  Kvalita života v Chorvátsku, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko a Turecku - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Zistenia vychádzajú z druhého európskeho prieskumu kvality života (EQLS 2007) nadácie Eurofound. Kvalita života v rôznych spoločenských oblastiach sa analyzuje na základe objektívnych a subjektívnych ukazovateľov. V správe sa riešia otázky súvisiace s vnímaním hospodárskej situácie v domácnostiach, rodinným životom, bývaním a miestnym životným prostredím, so zdravím a s prístupom k zdravotníckym službám, vnímaním kvality spoločnosti a so subjektívnym pocitom spokojnosti, ako aj vzájomnými vzťahmi medzi týmito faktormi.


  K dispozícii na stiahnutie v 26 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár