NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

Report
Zverejnené
21 október 2012
pdf
Formáty

Zhrnutie

This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through pRead more
This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 

Read less

Formáty

 • Správa

  Referenčné č.: 
  ef1254
  ISBN: 
  978-92-897-1094-7
  Katalógové č.: 
  TJ-32-12-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41578
  Catalogue info

  NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

  This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef12541
  Catalogue info

  Skupina NEET – mladí ľudia, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave: charakteristiky, náklady a politické reakcie v Európe - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Hospodárska kríza vážne zasiahla pracovné vyhliadky mladej generácie. Nezamestnanosť mladých ľudí je podľa záznamov Eurostatu teraz na historicky najnižšej úrovni. Na lepšie zachytenie rozsahu hospodárskej nečinnosti mladých ľudí sa vypracoval pojem skupina NEET – ľudia, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave. V správe sa analyzuje situácia mladých ľudí na trhu práce v Európe s osobitným zameraním na skupinu NEET. Skúmajú sa určujúce faktory príslušnosti k skupine NEET a merajú sa hospodárske a sociálne náklady tejto skupiny. Posudzuje sa tiež, ako sa členské štáty prostredníctvom politík a zásahov snažili podporiť mladých ľudí, aby sa uchytili na trhu práce.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 45.73 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár