Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

Report
Zverejnené
20 december 2012
pdf
Formáty

Zhrnutie

Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-woRead more
Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact. An executive summary is also available - see Related content.
Read less

Formáty

 • Správa

  Referenčné č.: 
  ef1260
  Catalogue info

  Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

  Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef12601
  Catalogue info

  Účinnosť politických opatrení na zvýšenie účasti mladých ľudí na zamestnanosti

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Mnohé členské štáty EÚ čelia znepokojujúco vysokej miere nezamestnanosti mládeže. Na riešenie tejto výzvy zaviedli celý rad politík zamestnanosti mládeže, ktoré mladým ľuďom pomáhajú a podporujú ich na ceste vzdelávaním až po zamestnanie a zaoberajú sa takými rozmanitými otázkami, ako napríklad predčasné ukončenie školskej dochádzky, prechod zo školy do práce a zamestnateľnosť. Aká je však účinnosť týchto politík? V tejto správe sa hodnotia existujúce dôkazy o účinnosti 25 politík zaoberajúcich sa nezamestnanosťou mládeže v deviatich členských štátoch a tieto informácie sú doplnené rozhovormi s odborníkmi. Cieľom je vyhodnotiť, do akej miery boli vybrané opatrenia úspešné a posúdiť ich výstupy, výsledky a širší dosah. V rámci tejto štúdie sa zistilo, že väčší dôraz by sa mal klásť na rozvoj a vykonávanie systematických hodnotení, pretože na základe nich sa môžu identifikovať najlepšie postupy, zvýšiť zamestnateľnosť a účasť na trhu práce mladých ľudí a napokon uvoľniť potenciál všetkých mladých ľudí.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 39.46 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár