Income from work after retirement in the EU

Report
Zverejnené
14 november 2012
pdf
Formáty

Zhrnutie

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This studRead more

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Referenčné č.: 
  ef1259
  Catalogue info

  Income from work after retirement in the EU

  It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef12591
  Catalogue info

  Príjem z práce po odchode do dôchodku - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Zamestnanci v EÚ čoraz častejšie pracujú v platenom zamestnaní po odchode do dôchodku. Tento trend dodáva dôležitý rozmer súčasným diskusiám o predĺžení pracovného života. Umožnenie práce po odchode do dôchodku pre tých, ktorí chcú pracovať, môže to prispieť k trvalo udržateľným dôchodkovým systémom. V tejto štúdii sa skúma, čo motivuje dôchodcov, aby si hľadali platenú prácu a ich možnosti na získanie zamestnania. Skúma sa v nej do akej miery práca po odchode do dôchodku súvisí s primeranosťou príjmov dôchodcov. Skúmajú sa v nej tiež typy platenej práce, ktorú dôchodcovia vykonávajú a identifikujú sa v nej spôsoby, akými sa spoločnosti snažia získať a udržať dôchodcov. V závere správy sa uvádzajú odporúčania pre vlády, zamestnávateľov a dôchodcov.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 43.78 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár