Workplace social dialogue in Europe: An analysis of the European Company Survey 2009

Report
Zverejnené
25 júl 2012
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and PortuRead more
Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and Portugal. Substantial variations also exist depending on industry sector and workplace size. Many of these characteristics are related to the presence or absence of a trade union or works council. Workplace representation is more prevalent in countries where national or sectoral bargaining dominates. It is also higher in countries with more extensive levels of legislative support for workplace representation. 
Read less

Formáty

 • Správa

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef12141
  Catalogue info

  Sociálny dialóg na pracovisku v Európe: analýza Európskeho prieskumu podnikov v roku 2009 - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Ako funguje sociálny dialóg v praxi, aké formy zastúpenia existujú a ako fungujú? Prieskum európskych podnikov (ECS) 2009 nadácie Eurofound poskytuje veľké množstvo údajov z 30 krajín na preskúmanie týchto otázok. V tejto správe sa využili údaje z prieskumu ECS a ďalšie zdroje údajov a sledujú sa faktory, ktoré majú vplyv na spôsob sociálneho dialógu, ktorý prebieha v spoločnosti, najmä pokiaľ ide o zamestnanecké rady a odborové zväzy, veľkosť podniku, vek podniku, povahu výrobkov alebo poskytovaných služieb, voľbu zamestnávateľov a zloženie pracovnej sily; toto všetko sú dôležité faktory. Vplyv má aj širší rámec, napríklad v akom rozsahu vláda zasahuje do sociálneho dialógu a na akej úrovni prebiehajú rokovania.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár