Workplace social dialogue in Europe: An analysis of the European Company Survey 2009

Report
Zverejnené
25 júl 2012
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and PortuRead more
Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and Portugal. Substantial variations also exist depending on industry sector and workplace size. Many of these characteristics are related to the presence or absence of a trade union or works council. Workplace representation is more prevalent in countries where national or sectoral bargaining dominates. It is also higher in countries with more extensive levels of legislative support for workplace representation. 
Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  ef1214
  Catalogue info

  Workplace social dialogue in Europe: An analysis of the European Company Survey 2009

  Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and Portugal. Substantial variations also exist depending on industry sector and workplace size. Many of these characteristics are related to the presence or absence of a trade union or works council. Workplace representation is more prevalent in countries where national or sectoral bargaining dominates. It is also higher in countries with more extensive levels of legislative support for workplace representation.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12141
  Catalogue info

  Sociálny dialóg na pracovisku v Európe: analýza Európskeho prieskumu podnikov v roku 2009 - Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  Ako funguje sociálny dialóg v praxi, aké formy zastúpenia existujú a ako fungujú? Prieskum európskych podnikov (ECS) 2009 nadácie Eurofound poskytuje veľké množstvo údajov z 30 krajín na preskúmanie týchto otázok. V tejto správe sa využili údaje z prieskumu ECS a ďalšie zdroje údajov a sledujú sa faktory, ktoré majú vplyv na spôsob sociálneho dialógu, ktorý prebieha v spoločnosti, najmä pokiaľ ide o zamestnanecké rady a odborové zväzy, veľkosť podniku, vek podniku, povahu výrobkov alebo poskytovaných služieb, voľbu zamestnávateľov a zloženie pracovnej sily; toto všetko sú dôležité faktory. Vplyv má aj širší rámec, napríklad v akom rozsahu vláda zasahuje do sociálneho dialógu a na akej úrovni prebiehajú rokovania.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 43.65 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár