Sustainable work and the ageing workforce

Report
Zverejnené
9 december 2012
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainabilRead more

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared. 

Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12661
  Catalogue info

  Udržateľná práca a starnúca pracovná sila - Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  Vytváranie pracovného prostredia, kde je práca udržateľná po celý život, je kľúčovým aspektom v súvislosti s predlžovaním produktívneho veku. V tejto štúdii sa zvažujú aspekty práce, ktoré sa ukázali ako základ na pochopenie udržateľnosti práce: pracovné podmienky, fyzické a duševné zdravie, možnosť sebarealizácie, zladenie pracovného a súkromného života a sociálno-ekonomické podmienky. Skúma sa vplyv týchto faktorov na to, ako starší zamestnanci vnímajú udržateľnosť svojej práce, so zreteľom na rozdiely medzi zamestnancami na základe veku, zamestnania a pohlavia. Okrem toho sa porovnávajú pracovné podmienky starnúcej pracovnej sily vo všetkých členských štátoch Európskej únie.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 44.62 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár