Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Aktualizované
02 júl 2012
Zverejnené
05 jún 2012
Formáty

Zhrnutie

Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.  
 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info

  Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

  Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11821
  Catalogue info

  Piaty prieskum pracovných podmienok

  Authors: 
  Eurofound
  Práca zohráva zásadnú úlohu v živote ľudí, fungovaní podnikov i spoločnosti vo všeobecnosti. Zlepšovanie kvality práce a pracovných podmienok je už dlho v popredí záujmu politiky EÚ, najnovšie v stratégii Európa 2020 zameranej na „inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“. Piaty Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) skúma také rozmanité témy ako fyzické riziká, pracovná doba, rodové rozdelenie, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, zastúpenie zamestnancov, organizácia práce, pracovný stres, rozvoj zručností a mzdy, ako aj zdravie a pohoda. Prieskum mapuje trendy v pracovných podmienkach, identifikuje hlavné rizikové faktory a poukazuje na problémy, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť politiky. Na základe rozhovorov so 44 000 pracovníkmi v 34 európskych krajinách predstavuje piaty prieskum EWCS bohatú zásobu informácií a analýzu práce vo všetkých jej rozmeroch v súčasnej Európe.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 40.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár