Organisation of working time: Implications for productivity and working conditions – Overview Report

Report
Zverejnené
11 august 2013
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

The report examines working time flexible arrangements implemented in five companies of the retail and automotive sector in Hungary and Belgium and the Netherlands using the case study methodology. The main aim of this research was to explore and show whether and under what conditions working time flexible arrangements in companies are implemented and can increase productivity and at the same time preserve or improve quality of work in general and especially with regard to work–life balance.
 • Full report

  Reference No: 
  ef1250
  Catalogue info

  Organisation of working time: Implications for productivity and working conditions – Overview Report

  The report examines working time flexible arrangements implemented in five companies of the retail and automotive sector in Hungary and Belgium and the Netherlands using the case study methodology. The main aim of this research was to explore and show whether and under what conditions working time flexible arrangements in companies are implemented and can increase productivity and at the same time preserve or improve quality of work in general and especially with regard to work–life balance.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12501
  Catalogue info

  Organizácia pracovnej doby: dôsledky pre produktivitu a pracovné podmienky - Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  Je pružnosť pracovného času schopná zlepšiť produktivitu a pracovné podmienky? Zamestnanci aj podniky môžu podľa výskumu nadácie Eurofound využívať inovatívne formy organizácie pracovného času, ak sa uskutočnia náležité rokovania a sociálny dialóg počas fázy plánovania a realizácie. Na zodpovedanie tejto otázky používa táto správa prípadové štúdie z maloobchodného a automobilového odvetvia, ako aj údaje z 5. európskeho prieskumu pracovných podmienok a prieskumu európskych podnikov 2009. Modely organizácie pracovného času, ako sú rôzne formy účtov pracovného času, variabilné pracovné hodiny a systémy zmien, sú pozitívne prepojené so stúpajúcou produktivitou vďaka lepšiemu zladeniu počtu odpracovaných hodín a dopytu práce. Účinky sa však ťažko merajú a nie všetky formy pružnosti pracovného času vykazujú tento účinok.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 43.28 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár