Social innovation in service delivery: New partners and approaches

Report
Zverejnené
14 január 2014
pdf
Formáty

Zhrnutie

This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially onRead more
This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially on the role of the European Social Fund (ESF) in social innovation – and in six Member States: Austria, Bulgaria, Ireland, Italy, Poland and Sweden. It examined the innovation and social partnership culture in each country, and analysed to what extent national-level policies have been triggered by EU policy. 
 
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  60
  Referenčné č.: 
  ef1354
  Catalogue info

  Social innovation in service delivery: New partners and approaches

  This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially on the role of the European Social Fund (ESF) in social innovation – and in six Member States: Austria, Bulgaria, Ireland, Italy, Poland and Sweden. It examined the innovation and social partnership culture in each country, and analysed to what extent national-level policies have been triggered by EU policy.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13541
  Catalogue info

  Sociálna inovácia pri poskytovaní služieb: noví partneri a nové prístupy

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Sociálna inovácia je dôležitou témou programu EÚ a považuje sa za nástroj na dosiahnutie kľúčových cieľov balíka o sociálnych investíciách, ktorý pripravila Komisia. V tejto štúdii sa skúma, čo znamená sociálna inovácia a zapojenie nových partnerov – sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a osôb v zraniteľnom postavení. Sociálna inovácia sa chápe ako nové myšlienky, ktoré môžu pomôcť pri riešení sociálnych problémov, pri napĺňaní sociálnych potrieb aj pri vytváraní nových sociálnych vzťahov. Cieľom tejto správy je umožniť lepšie porozumenie účinných a udržateľných postupov, a to na základe zamerania sa na šesť krajín a tri samostatné prípadové štúdie. Vyplýva z nej, že veľa projektov sociálnej inovácie v rámci politiky zamestnanosti a vzdelávania a sociálnej politiky sa spolufinancuje z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Mimovládne organizácie vykonávajú mnoho sociálnych inovácií, hoci do plánovania programu sa často zapájajú len neoficiálne.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 45.12 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár