Born global: The potential of job creation in new international businesses

Report
Zverejnené
7 január 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Prevziať

Zhrnutie

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born gloRead more

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential. 

 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  84
  Referenčné č.: 
  ef1265
  Catalogue info

  Born global: The potential of job creation in new international businesses

  Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef12651
  Catalogue info

  Born global: potenciál vytvárania pracovných miest v nových medzinárodných podnikoch - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Podľa tradičnej teórie medzinárodného obchodu si spoločnosti najskôr vytvoria solídny domáci trh a až v neskorších fázach svojho životného cyklu sa globalizujú. Tento názor však začína spochybňovať výskum, z ktorého vyplýva, že niektoré firmy sa interancionalizujú veľmi rýchlo po založení – sú to takzvané born globals (rodené globálne firmy). Tieto firmy sa považujú za veľmi inovatívne a intenzívne zamerané na rast, a preto by mohli značne prispieť k oživeniu hospodárstva a trhu práce, o ktoré sa Európa usiluje po celosvetovej finančnej kríze.


  K dispozícii na stiahnutie v 24 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár