Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Zverejnené
13 marec 2013
pdf
Formáty

Zhrnutie

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  81
  Referenčné č.: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13041
  Catalogue info

  Polarizácia zamestnanosti a kvalita pracovných miest v čase krízy: Európsky monitor pracovných príležitostí 2013

  Autor(-i): 
  Eurofound
  V tejto správe sa opisujú nedávne štrukturálne zmeny v oblasti zamestnanosti na európskych trhoch práce pred, počas a po recesii v rokoch 2008 – 2009. Konštatuje sa v nej, že zánik pracovných miest v celej Európe v čase recesie boli silne polarizované, pokiaľ ide o mzdovú štruktúru, zatiaľ čo v rokoch 2010 – 2012 dochádzalo k menšej miere polarizácie. Na základe prístupu založenom na pracovných miestach je možné identifikovať, ako sa zmeny v rámci čistej zamestnanosti na úrovni členských štátov a na úrovni EÚ distribuovali v oblasti pracovných miest v jednotlivých kvintiloch mzdového rozdelenia. Dve alternatívne kritériá pre klasifikáciu pracovných miest sú založené na priemernej úrovni dosiahnutého vzdelania zamestnancov a na multidimenzionálnom meradle kvality pracovných miest, indexe kvality pracovných miest z nepeňažného hľadiska. Tento nový index, ktorý je odvodený na základe údajov z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok, je založený na zhromaždených informáciách o širokej škále atribútov pracovných miest, ktoré podľa sociológov prispievajú k pocitu spokojnosti zamestnancov.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 43.99 Kb)

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár