More and better jobs in home-care services

Report
Zverejnené
10 september 2013
pdf
Formáty

Zhrnutie

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considRead more

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff. The 10 country reports (Austria, Bulgaria, Denmark, France, Germany, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, United Kingdom) are available - see Related content. An executive summary is also available.

See also: Presentations and report of the launch conference

 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  81
  Referenčné č.: 
  ef1353
  ISBN: 
  978-92-897-1123-4
  Katalógové č.: 
  TJ-02-13-235-EN-C
  DOI: 
  10.2806/4586
  Catalogue info

  More and better jobs in home-care services

  As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13531
  Catalogue info

  Nové a lepšie pracovné miesta v oblasti opatrovateľských služieb v domácnosti

  Autor(-i): 
  Eurofound
  So starnutím obyvateľstva Európy narastá počet dospelých ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť. V sektore zdravotnej a sociálnej starostlivosti však pretrváva nedostatok pracovnej sily, čo sa vzťahuje najmä na kvalifikovaných pracovníkov. V období vysokej nezamestnanosti vo väčšine Európy sa táto štúdia zaoberá možnosťami, ako by bolo možné vyriešiť nedostatok pracovnej sily v sektore opatrovateľských služieb využitím všeobecného nadbytku pracovnej sily, a ako by bolo možné podnietiť ľudí k dlhodobej práci v sektore, ktorý dlhodobo trpí vysokou mierou fluktuácie zamestnancov. Štúdia sa zaoberá celkove 30 prípadovými štúdiami v desiatich členských štátoch EÚ a analyzuje iniciatívy, ktoré viedli k vytvoreniu nových pracovných miest v sektore alebo k zlepšeniu kvality pracovných miest. Cieľom týchto iniciatív bolo prilákať nových pracovníkov a zároveň udržať súčasných zamestnancov.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 44.83 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár