Young people and temporary employment in Europe

Report
Aktualizované
1 január 2014
Zverejnené
1 december 2013
pdf
Formáty
Executive summary
Prevziať

Zhrnutie

This comparative report from the European Restructuring Monitor is based on data from correspondents in 28 EU Member States and Norway. It examines the reasons for the growth in temporary employment contracts across the EU and explores the situation regarding access to sociaRead more
This comparative report from the European Restructuring Monitor is based on data from correspondents in 28 EU Member States and Norway. It examines the reasons for the growth in temporary employment contracts across the EU and explores the situation regarding access to social protection for young people on temporary or fixed-term contracts. It reviews the measures put in place in various countries to regulate the use of these contracts – often with a view to encouraging the transition to standard contracts – and finally presents the opinions of the social partners on the issue. 
Read less

Formáty

 • Správa

  Referenčné č.: 
  ef1377
  Catalogue info

  Young people and temporary employment in Europe

  This comparative report from the European Restructuring Monitor is based on data from correspondents in 28 EU Member States and Norway. It examines the reasons for the growth in temporary employment contracts across the EU and explores the situation regarding access to social protection for young people on temporary or fixed-term contracts. It reviews the measures put in place in various countries to regulate the use of these contracts – often with a view to encouraging the transition to standard contracts – and finally presents the opinions of the social partners on the issue.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef13771
  Catalogue info

  Mladí ľudia a krátkodobé zamestnanie v Európe

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Do polovice roku 2013 v dôsledku globálnej finančnej krízy nezamestnanosť pracovníkov vo veku do 26 rokov vzrástla na viac než 23 % a takmer polovica pracujúcich v tejto vekovej skupine mala niektorú formu zmluvy na krátkodobé zamestnanie. V tejto správe sa skúmajú dôvody nárastu krátkodobej práce v EÚ a Nórsku medzi mladými ľuďmi, ich prístup k sociálnej ochrane a pravdepodobnosť ich prechodu zo zmlúv na krátkodobé zamestnanie na štandardné zmluvy. Takisto sa v nej posudzujú snahy jednotlivých vlád podnietiť zamestnanosť mládeže a postoje sociálnych partnerov.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 44.14 Kb)

  K dispozícii na stiahnutie v jednom jazyku

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár