Tackling undeclared work in 27 EU Member States and Norway: Approaches and measures since 2008

Report
Zverejnené
9 jún 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

Since the publication of previous reports on how undeclared work is being tackled in the 27 Member States of the European Union (EU27) and Norway (Eurofound, 2008, 2009), the ongoing recession took hold. The aim of this report is to provide an updated overview of the policy Read more
Since the publication of previous reports on how undeclared work is being tackled in the 27 Member States of the European Union (EU27) and Norway (Eurofound, 2008, 2009), the ongoing recession took hold. The aim of this report is to provide an updated overview of the policy approaches and measures that have been implemented to tackle undeclared work since the beginning of the recession in 2008. The first important finding of this synthesis report is that many new policy measures are being pursued in Member States of the EU27 and Norway that are transferable to other sectors and countries. If the accompanying knowledge bank is used by Member States to identify new possibilities for policy initiatives, so as to expand their existing repertoire, an important objective will be achieved. This report provides pointers of potentially good practice policy measures that Member States might wish to further consider. 
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  44
  Referenčné č.: 
  ef13243
  Catalogue info

  Tackling undeclared work in 27 EU Member States and Norway: Approaches and measures since 2008

  Since the publication of previous reports on how undeclared work is being tackled in the 27 Member States of the European Union (EU27) and Norway (Eurofound, 2008, 2009), the ongoing recession took hold. The aim of this report is to provide an updated overview of the policy approaches and measures that have been implemented to tackle undeclared work since the beginning of the recession in 2008. The first important finding of this synthesis report is that many new policy measures are being pursued in Member States of the EU27 and Norway that are transferable to other sectors and countries. If the accompanying knowledge bank is used by Member States to identify new possibilities for policy initiatives, so as to expand their existing repertoire, an important objective will be achieved. This report provides pointers of potentially good practice policy measures that Member States might wish to further consider.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef132431
  Catalogue info

  Nelegálna práca v 27 členských štátoch Európskej únie a v Nórsku

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Nadácia Eurofound uverejnila v rokoch 2008 a 2009 správy o tom, ako sa v 27 členských štátoch Európskej únie a Nórsku rieši problém nelegálnej práce. Odvtedy pretrváva recesia. Cieľom tejto správy je poskytnúť aktualizovaný prehľad o politických prístupoch a opatreniach, ktoré sa vykonávajú na boj proti nelegálnej práci od začiatku recesie v roku 2008. Dôležitým zistením tejto súhrnnej správy je, že v členských štátoch EÚ27 a Nórsku sa vykonávajú mnohé nové politické opatrenia, ktoré možno preniesť do iných odvetví a krajín. Dôležitý cieľ sa dosiahne, keď členské štáty budú používať priložený súbor poznatkov na určenie nových možností politických iniciatív, a rozšíria tak svoj súčasný súbor opatrení.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár