Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

Report
Zverejnené
9 jún 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to aRead more
The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible. 
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  44
  Referenčné č.: 
  ef13242
  Catalogue info

  Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

  The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef132421
  Catalogue info

  Boj proti nelegálnej práci v Chorvátsku a štyroch kandidátskych krajinách EÚ

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Cieľom tejto správy je poskytnúť systematický prehľad o rozsahu a povahe nelegálnej práce a o tom, ako sa proti nej bojuje, v Chorvátsku a štyroch kandidátskych krajinách EÚ: na Islande, v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore a Turecku. Cieľom je analyzovať závažnosť a povahu nelegálnej práce v týchto krajinách, ukázať, ako je zorganizované úsilie proti nelegálnej práci, a predstaviť príslušné postupy a opatrenia, ktoré tieto krajiny prijímajú. V tejto správe sa týchto päť krajín v náležitých prípadoch porovnáva s 27 členskými štátmi EÚ.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár