Health and well-being at work

Report
Aktualizované
15 máj 2013
Zverejnené
15 máj 2013
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals. An executive summary is also available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1302
  Catalogue info

  Health and well-being at work

  The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13021
  Catalogue info

  Zdravie a pohoda pri práci: správa založená na piatom Európskom prieskume pracovných podmienok

  Authors: 
  Eurofound
  Zdravie a pohoda sú kľúčovými témami v diskusiách o zlepšovaní života jednotlivcov v spoločnosti. Súvisia priamo s participáciou pracovnej sily, produktivitou a udržateľnosťou. Keďže práca je pre zdravie a pohodu zásadná, v tejto správe sa skúmajú vzťahy medzi týmito faktormi a pracovnými podmienkami európskych pracovníkov a čerpá sa pritom z piateho prieskumu Európskych pracovných podmienok zamestnancov (EWCS) nadácie Eurofound. Zaoberá sa pracovným stresom a psychosociálnym pracovným prostredím v súvislosti so zdravotnými stavmi, ako napr. chorobami podporno-pohybovej sústavy a duševným zdravím. Skúma sa v nej kvalita práce a istota zamestnania a ich súvislosť s pohodou, ako aj výskyt absentérstva a prezentizmu. Odhaľuje obrovské rozdiely v úrovni zdravia a pohody v jednotlivých krajinách a medzi jednotlivcami a charakteristikami pracovných miest.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 43.99 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár