Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Zverejnené
18 február 2014
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights andRead more
This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13671
  Catalogue info

  Kvalita podmienok zamestnania a pracovnoprávnych vzťahov v Európe

  Authors: 
  Eurofound
  Predmetom tejto správy sú podmienky zamestnania a pracovnoprávne vzťahy na európskom pracovisku z hľadiska kvality. V rámci tejto správy sa vychádza zo základného predpokladu potreby zlepšiť kvalitu pracovných miest, ktorá je jedným zo základných kameňov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Kvalitné pracovné miesta sú dôležitým predpokladom pre zachovanie udržateľného pracovného života, motivácie zamestnancov a úrovne produktivity a vedú k lepšiemu celkovému zdraviu pri práci. Na základe údajov z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok, ktorý sa uskutočnil v roku 2010, sa v správe meria kvalita zamestnania pomocou viacrozmernej koncepcie založenej na 12 ukazovateľoch, ktoré predstavujú štyri čiastkové rozmery zamestnania – zmluvnú istotu, príjem a práva, pracovný čas a zamestnateľnosť – a dva čiastkové rozmery pracovnoprávnych vzťahov – zastúpenie zamestnancov a splnomocnenie zamestnancov.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 42.84 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár