Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Zverejnené
11 jún 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to Read more

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

Read less

Formáty

 • Správa

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13301
  Catalogue info

  Organizácia práce a účasť zamestnancov v Európe

  Autor(-i): 
  Eurofound
  V tejto správe sa skúmajú príležitosti zamestnancov na pracoviskách v rámci Európy na participáciu pri rozhodovaní buď v rámci vlastnej pracovnej pozície, alebo v súvislosti so širšími organizačnými otázkami ovplyvňujúcimi ich prácu. Účasť zamestnancov je dôležitým prvkom organizácie práce a táto správa sa venuje dvom rozmerom: možnosťou voľnej úvahy pri vykonávaní vlastných pracovných úloh – vplyvom, aký môžu mať zamestnanci na vykonávanie svojich bezprostredných pracovných úloh – a participáciou na organizácii – vplyvom, aký majú zamestnanci na organizáciu práce. Aj keď príležitosti zamestnancov v EÚ-27 na participáciu na rozhodovaní sú pomerne obmedzené, zistenia poukazujú na jasné výhody, najmä pokiaľ ide o motiváciu zamestnancov a psychickú pohodu, čo sú zásadné prvky na podporu lepšieho pracovného výkonu a produktivity spoločnosti.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár