Work organisation and innovation

Report
Zverejnené
25 jún 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 26 languages
Prevziať

Zhrnutie

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and tRead more

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes. 
A report on Work organisation and innovation in Ireland, based on 3 additional company cases, was published in 2013.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  86
  Referenčné č.: 
  ef1272
  Catalogue info

  Work organisation and innovation

  Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef12721
  Catalogue info

  Organizácia práce a inovácie - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Inovácie v organizácii práce môžu prispieť k optimalizácii výrobných procesov v podnikoch a zlepšiť celkové vnímanie práce zo strany zamestnancov. V tejto správe sa skúmajú vzťahy medzi inováciami v organizácii práce – vysokovýkonné pracovné postupy (VVPP) – a potenciálnymi prínosmi pre zamestnancov aj pre organizácie. Správa je založená na analýze prípadových štúdií vykonaných v 13 členských štátoch Európskej únie, kde inovácie na pracovisku viedli k pozitívnym výsledkom. VVPP založené na postupoch ako štíhly manažment, tímová práca, flexibilné pracovné postupy, redizajn pracoviska a zapájanie zamestnancov sa najčastejšie spájali so zvýšenou produktivitou podniku, lepšou kvalitou služieb a znížením operačných nákladov.


  K dispozícii na stiahnutie v 26 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár