Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Aktualizované
7 marec 2013
Zverejnené
5 február 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least Read more
Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

Publishing optionsCurrent: Draft

Read less

Formáty

 • Správa

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef12731
  Catalogue info

  Pracovný čas a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom v priebehu života

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Hlboké zmeny v domácnosti a demografickej štruktúre v posledných desaťročiach vytvorili nové potreby a výzvy v moderných priemyselných spoločnostiach. Globalizácia a zvýšený konkurenčný boj mali veľký vplyv na výrobné metódy a organizáciu práce, a tak aj na pracovný čas a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. V tejto správe, vychádzajúcej z Piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok, sa skúmajú rozdiely medzi jednotlivými krajinami v skutočných odpracovaných hodinách a rozdelení pracovného času podľa pohlavia, zamestnaneckého postavenia, typu domácnosti a životnej etapy. Rozoberajú sa v nej faktory ovplyvňujúce rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom jednotlivcov a domácností a analyzuje sa rozdiel medzi skutočným a uprednostňovaným pracovným časom. V správe sa venuje pozornosť aj neplatenej práci, so zameraním na nerovnosti medzi pohlaviami v priebehu života, pokiaľ ide o čas venovaný povinnostiam v domácnosti a v rámci starostlivosti o deti.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár