Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Aktualizované
07 marec 2013
Zverejnené
05 február 2013
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1273
  Catalogue info

  Working time and work–life balance in a life course perspective

  Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12731
  Catalogue info

  Pracovný čas a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom v priebehu života

  Authors: 
  Eurofound
  Hlboké zmeny v domácnosti a demografickej štruktúre v posledných desaťročiach vytvorili nové potreby a výzvy v moderných priemyselných spoločnostiach. Globalizácia a zvýšený konkurenčný boj mali veľký vplyv na výrobné metódy a organizáciu práce, a tak aj na pracovný čas a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. V tejto správe, vychádzajúcej z Piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok, sa skúmajú rozdiely medzi jednotlivými krajinami v skutočných odpracovaných hodinách a rozdelení pracovného času podľa pohlavia, zamestnaneckého postavenia, typu domácnosti a životnej etapy. Rozoberajú sa v nej faktory ovplyvňujúce rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom jednotlivcov a domácností a analyzuje sa rozdiel medzi skutočným a uprednostňovaným pracovným časom. V správe sa venuje pozornosť aj neplatenej práci, so zameraním na nerovnosti medzi pohlaviami v priebehu života, pokiaľ ide o čas venovaný povinnostiam v domácnosti a v rámci starostlivosti o deti.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 46.56 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár