Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

Report
Zverejnené
9 september 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 23 languages
Prevziať

Zhrnutie

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and Read more

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event. The case studies created under this research project are available below.

Read less

Formáty

 • Správa

  Referenčné č.: 
  ef1441
  Catalogue info

  Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

  While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef14411
  Catalogue info

  Vplyv reštrukturalizácie na regionálnej úrovni a prístupy k riešeniu dôsledkov

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Aj keď sa reštrukturalizácia stále častejšie uznáva ako neoddeliteľná charakteristická črta hospodárskeho rozvoja a venuje sa jej veľká pozornosť v politikách na európskej úrovni a na úrovni členského štátu, z regionálneho hľadiska sa o tejto téme diskutuje len zriedkakedy. Väčšina rozsiahlych reštrukturalizácií ovplyvňuje nielen podnik a jeho zamestnancov, ale aj regióny a oblasti zamestnanosti, v ktorých k nej dochádza. Na základe analýzy sekundárnych údajov, prehľadu literatúry a piatich podrobných prípadových štúdií cieľom tohto výskumného projektu je identifikovanie vplyvu rozsiahlych reštrukturalizácií na regionálnej úrovni. Uvádzajú sa v ňom tiež príklady úspešného regionálneho riadenia zameraného na udržanie a skvalitnenie trhov práce a životných podmienok po významnej reštrukturalizácii.

  K dispozícii na stiahnutie v 23 jazykoch

  Prevziať
 • Case studies

  The case studies created under this research project and discussing the regional effects of restructuring are available for download below.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár