Policy lessons from the fifth EWCS: The pursuit of more and better jobs

Report
Aktualizované
26 september 2014
Zverejnené
25 september 2014
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 10 languages

PDF
Authors: 
Morley, John

Zhrnutie

This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s longstanding policy pursuit of more and better jobs. The report also assesses how the EWCS is valued by policy users and researchers, and where its further development or usage could enhance EU policy on employment and social developments. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  60
  Reference No: 
  ef1429
  ISBN: 
  978-92-897-1227-9
  Catalogue: 
  TJ-01-14-720-EN-N
  DOI: 
  10.2806/73036
  Catalogue info

  Policy lessons from the fifth EWCS: The pursuit of more and better jobs

  Authors: 
  Morley, John

  This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s longstanding policy pursuit of more and better jobs. The report also assesses how the EWCS is valued by policy users and researchers, and where its further development or usage could enhance EU policy on employment and social developments.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF14291
  Catalogue info

  Politické poznatky z piateho Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS): Úsilie o väčší počet a lepšie pracovné miesta

  Authors: 
  Eurofound

  V správe sa skúmajú dôkazy a politické poznatky, ktoré možno vyvodiť zo zistení piateho Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS), ktorý sa uskutočnil v roku 2010. Ťažiskom sú prepojenia medzi pracovnými podmienkami a účasťou na trhu práce v súvislosti s dlhodobým politickým úsilím EÚ o väčší počet a vyššiu kvalitu pracovných miest. V správe sa takisto posudzuje to, ako prieskum EWCS hodnotia používatelia politík a výskumní pracovníci a v ktorých oblastiach by jeho ďalší rozvoj a používanie mohli zlepšiť politiku EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálneho rozvoja. 

  Available in 10 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár