Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Report
Aktualizované
22 október 2014
Zverejnené
17 október 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Prevziať
Autor(-i): 
Eurofound; EU-OSHA

Zhrnutie

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishmeRead more

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

Read less

Formáty

 • Správa

  Referenčné č.: 
  EF/14/43
  Catalogue info

  Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

  Autor(-i): 
  Eurofound; EU-OSHA

  Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef14431
  Catalogue info

  Psychosociálne riziká v Európe: Výskyt a stratégie v oblasti prevencie

  Autor(-i): 
  Eurofound; EU-OSHA

  Toto zhrnutie vychádza zo spoločnej správy o psychosociálnych rizikách pri práci, ktorú vypracovali Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound). Opiera sa o doplňujúce činnosti oboch agentúr, ktoré sa odrážajú v ich rôznych úlohách. Táto správa, ktorá pojednáva o komplexných súvislostiach medzi zdravím a prácou, obsahuje porovnávacie informácie o výskyte psychosociálnych rizík v radoch pracujúcich a skúmajú sa v nej prepojenia medzi týmito rizikami, zdravím a duševnou pohodou. Zaoberá sa tiež tým, do akej miery prijímajú podniky opatrenia na odstránenie psychosociálnych rizík a opisujú sa v nej kroky, ktoré môžu byť v týchto podnikoch prijaté. Obsahuje aj prehľad politík v šiestich členských štátoch.

  K dispozícii na stiahnutie v 24 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár