Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Aktualizované
07 júl 2014
Zverejnené
07 júl 2014
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  99
  Reference No: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Catalogue: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef14191
  Catalogue info

  Hybné sily nedávnej polarizácie a zhodnotenia pracovných miest v Európe: Európsky monitor pracovných príležitostí 2014

  Authors: 
  Eurofound
  Táto správa sa podrobne zaoberá nedávnymi zmenami v štruktúre zamestnanosti na úrovni členských štátov a EÚ a skúma hlavné odvetvia a povolania, ktoré prispeli k úbytku pracovných miest a k nárastu počtu pracovných miest. Napríklad sa zistilo, že v rokoch 2011 – 2013 naďalej dochádzalo k väčšine čistých strát pracovných miest v oblasti stredne platených a málo platených pracovných miest v stavebníctve a výrobe. Rast zamestnanosti zostal vo vzťahu k vysoko plateným, vysokokvalifikovaným pracovným miestam odolný a hlavným zdrojom tohto rastu boli služby založené na znalostiach. V tejto správe sa tiež skúmajú niektoré pravdepodobné hybné sily, ktoré stoja za zmenami v štruktúre zamestnanosti: technologická zmena, globalizácia a inštitúcie trhu práce.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 44.02 Kb)

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár